Mostako Staalbouw B.V. gekwalificeerd voor EXC2!

Vanaf 1 juli 2014 is de norm EN 1090-1 wettelijk verplicht. EN 1090-1 is de norm die eisen stelt aan de prestaties van vervaardigde of bewerkte dragende staal- en of constructiedelen.
Deze nieuwe wet heeft ook voor u als bouwbedrijf, aannemer of zelfstandig bouwer grote gevolgen. Een bouwproduct mag (buiten de overgangsperiode) niet meer in de handel worden gebracht zonder CE markering op staalconstructies. Als dit toch gebeurt wordt niet voldaan aan de klanteis en wordt er formeel een delict gepleegd.
Aangezien u als bouwer als eerste verantwoordelijk wordt gehouden voor het doorgeven van dit certificaat, is het ook in uw belang dat de CE-verklaring correct afgegeven wordt.

Mostako Staalbouw B.V. is begin juli 2014 gecertificeerd door accreditatieinstantie TüV Nederland.

1090+3834 certificaat (B)